Robeco New World Financial backade i oktober - tagit in nya positioner i Transunion och Tradeweb

Monday, November 25, 2019 10:30 AM
Robeco New World Financial E EUR backade 0,2 procent i oktober, vilket medför att fonden är upp 26 procent hittills i år och överpresterar gentemot sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att oktober varit en månad då marknaden växlat fokus från tillväxt till värdeaktier samtidigt som vi sett kraftiga aktierörelser. Efter bolagens rapporter för det tredje kvartalet är värderingarna fortfarande rimliga och förvaltarna ser positivt på framtiden.

Positivt bidrag kom från Prudential, Banca Mediolanum, Sberbank och Equity Group Holdings. Samtidigt tyngdes portföljen av Wirecard, PagSeguro och Lincoln National.

Under månaden initierades nya positioner i Transunion och Tradeweb, medan positionerna i Nordea och Tata såldes av.

Fonden ökade även sina innehav i Partners Group, Lincoln National, NN Group och Dai-Ichi Life. Inom sektorn digital finans ökades innehavet i Wirecard. Innehaven i Navient, LSE och Apollo Global minskades och SLM, Noah Holdings och State Bank of India såldes av helt.

Inför framtiden spår förvaltarna stark ekonomisk- och vinsttillväxt i tillväxtmarknader kombinerat med rimliga värderingsnivåer. I digital finans är också tillväxttrenden stark och lär förbli så såvida inte en kraftig recession hindrar banker från att investera i ny teknik.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Citigroup, Allianz och Ping An Insurance med portföljvikterna 4,1, 3,3 respektive 3 procent.