Bodyflight ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 7:27 AM
Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar ökande omsättning men lägre resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Sett till intäktscykeln över året är kvartal 4 vårt starkaste kvartal. Vintern och det kallare klimatet gynnar inomhusaktiviteter och innehåller dessutom julhandeln som är vår i särklass bästa försäljningsperiod", konstaterar bolaget.

Omsättningen steg 26,8 procent till 10,4 miljoner kronor (8,2).

Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (15,9).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (0,8), en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,08), vilket innebär en minskning med 62,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,2 miljoner kronor (3,2).

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (4,5).

Bodyflights tillförordnade vd Anders Eriksson uppger att resultatet är påverkat av engångsposter.

"Bodyflight Sweden redovisar ett resultat före skatt på +668 tusen kronor. Engångsposter som engångsdebiteringar av el, nedskrivning av byggnad samt försäljning av två rastvagnar
uppgår till 728 tkr. Sammantaget innebär detta att årets resultat före skatt borträknat för
engångsposter uppgår till + 1 396 tusen kronor."

Bodyflight, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning10,48,226,8%
Rörelseresultat1,01,3-23,1%
Rörelsemarginal9,6%15,9%
Nettoresultat0,40,8-50,0%
Resultat per aktie, kronor0,030,08-62,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet12,23,2281,3%
Likvida medel0,74,5-84,4%