Monivent - Andningsstöd för nyfödda - intervju med vd

Tuesday, February 11, 2020 12:31 PM
Intervju med Monivent och vd Karin Dahllöf i samband med att bolaget förbereder sig för börsnotering.

Karin berättar bland annat om varför Monivents produkt behövs och hur den fungerar. Initialt ser bolaget en marknadspotential på 2,9 miljarder kr och räknar med att under året kunna gå ut till selekterade kunder för att testa produkten skarpt.

Pengarna som bolaget tar in i samband med IPO:n ska användas för att betala tillbaka ett brygglån, därefter ligger fokus på marknadsföringsinsatser och regulatoriska delar.

https://www.youtube.com/embed/BgqY57BtpK8