Alm Equity ökar resultatet rejält i fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 2:13 PM
Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar lägre intäkter kombinerat med en rejäl resultatökning i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk 27,4 procent till 828 miljoner kronor (1 140).

Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (88), med en rörelsemarginal på 17,8 procent (7,7).

Resultatet före skatt var 288 miljoner kronor (60).

Resultatet efter skatt blev 306 miljoner kronor (55). Resultat per aktie hamnade på 18,79 kronor (2,51), vilket innebär en ökning med 648,6 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår utdelning av en preferensaktie per hundra stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kronor (1,20)r per stamaktie.

Styrelsen föreslår vidare 8,40 kronor (8,40) i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 kronor (2,10) kvartalsvis.

Antalet produktionsstartade enheter var 78 (62) och antalet sålda enheter till marknaden var 21 (7) i fjärde kvartalet.

- ALM Equity har på kort tid förändrats radikalt - från ett bostadsutvecklingsbolag till ett bolag som utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter. Detta syns nu tydligt i vår balansräkning. 9 900 bostäder av vår portfölj på 13 500 bostäder har ritats om till hyresbostäder vilket motsvarar nära 73 procent. Vi tror att vårt nya ALM Equity med detta ska bli bättre på flera sätt:

* Stabilare eftersom verksamheten vilar på flera ben.
* Lönsammare eftersom vi behåller delar av ägandet i de fastigheter vi utvecklat och därigenom får del i framtida värdestegring och även löpande förvaltningsintäkter.
* Bättre genom att leverera bostäder som uppfyller våra kunders förväntningar både nu och under många år framöver.

- Vi fortsätter att hålla dörren öppen för både flexibilitet och affärer, kommenterar vd Joakim Alm i bokslutskommunikén.

Alm Equity, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning8281 140-27,4%
Rörelseresultat1478867,0%
Rörelsemarginal17,8%7,7%
Resultat före skatt28860380,0%
Nettoresultat30655456,4%
Resultat per aktie, kronor18,792,51648,6%