Citigroup varnar för börsnedgång och sänker rådet för amerikanska aktier - BN

Wednesday, August 4, 2021 1:53 PM
Bankjätten Citigroup varnar för börsnedgång och har ändrat sin rekommendation för amerikanska aktier till neutral från tidigare övervikt, enligt Bloomberg News.

Senaste veckorna har börserna i USA stigit till rekordnivåer, men Citi spår nu en avmattning på marknaden.

Anledningen till rekommendationsändringen är enligt banken att USA till stor del utgörs av teknikaktier vilka är känsliga för ränteuppgångar.

Senaste rallyt i amerikanska statsobligationer kommer vara temporärt och sedan kommer makroekonomisk tillväxt orsaka en stegring i amerikanska 10-årsräntan till 2 procent till 2022 enligt Citi.