Lancelot Avalon ökade 4,3 procent i januari - Oncopeptides avyttrades

Tuesday, February 11, 2020 3:28 PM
Fonden Lancelot Avalon steg 4,3 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Erik Bertilsson.

Lime Technologies och Bone Support bidrog mest positivt till månadens avkastning.

Störst negativt påverkan på avkastningen hade Bactiguard och Sbanken.

Innehavet i Oncopeptides avyttrades under månaden efter en hårdare konkurrens och och fortsatt stort kapitalbehov.

Under månaden köpte fonden en mindre position i IT-återförsäljaren Dustin.

"Fonden ägde aktier i Dustin från börsintroduktionen 2015 till juni 2018, sen vilket aktien (inklusive utdelningar) i princip stått stilla. Försäljningen (på rullande tolv månader) har under den här tiden ökat 31 procent, medan rörelsemarginalen har sjunkit från 4,7 procent till 4,3 procent och antalet aktier ökat med 16 procent (för att finansiera förvärvet av det holländska bolaget Vincere)", skriver Bertilsson.

Innehavet Academedia släppte under månaden en positiv rapport trots något högre kostnader i gymnasiesegmentet.