Swedbank neutraliserar aktievikten för mars

Tuesday, March 10, 2020 7:41 AM
Swedbank har valt att neutralisera aktievikten för mars i spåren av coronaviruset.

"Förutsättningarna för 2020 har snabbt och dramatiskt förändrats. Osäkerheten är exceptionell och det föranleder oss att i vår investeringsstrategi för mars neutralisera aktievikten då värderingsnedgången är långt ifrån tillräcklig för att prova bottenfiske. I rådande osäkerhet är den svenska aktiemarknaden återigen utsatt för hårt tryck, om något kanske lite extra hårt med tanke på den konjunkturkänsliga profilen och den egna valutan", skriver storbanken.

Vinstutvecklingen är mer osäkerhet än någonsin, fortsätter banken.

"Vinstutvecklingen är osäkrare än någonsin och den säger oss inte mycket om framtiden men i ett relativt perspektiv så sticker inte de övergripande riskerna för Sverige i nuläget ut jämfört med andra marknader anser vi."