Redeye inleder bevakning av Zwipe med motiverat värde 9 norska kronor

Wednesday, February 19, 2020 11:01 AM
Redeye inleder bevakning av det norska biometribolaget Zwipe som sedan några veckor tillbaka även är noterat på Nasdaq First North. Det motiverade värdet i basscenariot är satt till 9 norska kronor per aktie, framgår det av uppdragsanalysen.

Riskerna är fortfarande höga bedömer Redeye men det finns ett case med en återhämtning under de kommande åren, vilket dagens kursnivåer inte reflekterar. Samtidigt saknas det kortsiktiga triggers då Redeye inte förväntar sig några nya pilottester före det fjärde kvartalet.

Zwipe handlas upp nästan 5 procent till 6 kronor på First North.