Stendörrens ordförande avböjer omval - Anders Tägt föreslås ta över

Monday, December 16, 2019 5:27 AM
Fastighetsbolaget Stendörrens styrelseordförande Seth Lieberman har avböjt omval inför nästa år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lieberman kvarstår dock som styrelseledamot förutsatt att bolagsstämman beslutar därom.

Valberedningen avser att föreslå Anders Tägt som ny styrelseordförande istället. Nisha Raghavan, finanschef för EQT Real Estate Advisory Team, föreslås bli ny ledamot. Valberedningen står också bakom omval av Seth Lieberman.

Stendörren kommer att kalla till en extra stämma för att klubba beslutet.