New Equity Ventures dotterbolag köper Smallroom för 2 miljoner kronor

Wednesday, February 26, 2020 4:30 PM
Investeringsbolaget New Equity Ventures dotterbolag, verksamma inom e-handel med inriktning sortiment barn, har idag meddelat New Equity Ventures att avtal ingåtts om förvärv av Smallroom Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Smallroom är ett e-handelsbolag som driver webbplattformen smallroom.se.

Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen. Förvärvet ligger i linje med in-house projektets strategi om att förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek.

Köpeskillingen uppgår till 2 miljoner kronor, varav 1 miljon betalas genom nyemitterade aktier i resterande 1 miljoner löper med en revers till 2021-02-01.

NEVI äger efter genomförd emission 81 procent av kapitalet och rösterna