Paxman ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 21, 2020 7:10 AM
Paxman redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen steg 23,9 procent till 22,8 miljoner kronor (18,4).

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-0,8).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före skatt var -3,4 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet efter skatt blev 2,1 miljoner kronor (-4,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (-0,26).

Paxman föreslår ingen utdelning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4,9 miljoner kronor (1,6).

Likvida medel uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,5).

Paxman, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning22,818,4
EBITDA-0,5-0,8
Rörelseresultat-3,0-2,2
Resultat före skatt-3,4-2,9
Nettoresultat2,1-4,3
Resultat per aktie, kronor0,13-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet4,91,6
Likvida medel1,60,5
Utdelning per aktie, kronor0