Betsson har uppfyllt villkor för förtida inlösen av obligationer

Thursday, June 23, 2022 11:44 AM
Bettingbolaget Betsson har tidigare meddelat att man avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2019/2022 som var villkorade av emissionslikviden från bolagets emission av nya obligationer. De har nu uppfyllts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren för emissionslikviden av nya obligationer erhålls av bolaget och förtida inlösen är därmed inte längre villkorade.

Förtida inlösen väntas ske den 18 juli och inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som vid arbetsdagens slut den 11 juli är registrerad av obligationer i skuldboken.