USAs Chicago inköpschefsindex ökade mindre än väntat i juni

Tuesday, June 30, 2020 1:45 PM
USAs Chicago inköpschefsindex ökade mindre än väntat i juni.

Inköpsindexet förbättrades under juni till 36,6. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 45,0.

Föregående månads utfall var 32,3.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAjuni, 2020KonsensusFörändring mot konsensusmaj, 2020
Chicago inköpschefsindex36,645,0-18,7%32,3
Konsensusdata från Bloomberg