Amgen presenterade positiva data inom myelom under blodcancerkongress

Tuesday, December 10, 2019 2:52 PM
Amerikanska läkemedelsjätten Amgen presenterade positiva resultat från fas III-studien Candor inom blodcancersjukdomen relapserande eller refraktärt myelom under blodcancerkongressen Ash som inleddes i helgen. I studien utvärderades en kombination av två målstyrda läkemedel, Darzalex och Kyprolis, som redan finns på marknaden och resultaten pekar på en långsiktig respons hos patienterna.

"Den terapeutiska nyttan av att kombinera daratumumab med Kyprolis och dexametason vid behandling avrelapserande eller refraktärt myelom är övertygande", säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare inom hematologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en av landets experter på området, i ett pressmeddelande.

Resultaten visade på en 37-procentig minskning av risken för progression eller död i myelom och en nära tiofaldigt ökad andel patienter med MRD-negativ komplett respons efter tolv månader.

Darzalex är Janssens läkemedel medan Kyprolis utvecklas av Amgen.

Förutom Amgen var även svenska Oncopeptides på kongressen och presenterade resultat från studier med sin läkemedelskandidat melflufen som utvecklas inom samma indikation.