Zordix kallar till extra stämma för att godkänna riktad nyemission i samband med förvärv

Monday, March 2, 2020 8:14 AM
Aktieägarna i Zordix kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 mars i Umeå.

Styrelsen vill ha bemyndigande av stämman att genomföra en riktad nyemission på 692 354 B-aktier som ska tecknas av Tamás István Kozak och Ákos Gyula Diviánszky, vilket avser förvärvet av spelstudion Invictus Games som aviserades tidigare idag.