Absolicon har ett genombrott på gång - Analysguiden

Monday, March 2, 2020 10:38 AM
Solenergibolaget Absolicon har nu tre ramavtal varav order från AB Inbev lovar gott för ett möjligt genombrott. De nya målen för 2022 bör inte vara något problem att nå om allt vill sig väl. Dock tar det tid och riskerna är flera. Den pågående nyemissionen på 48,7 miljoner kronor genomförs till låg värdering. Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys gjord av Carlsquare daterad den 2 mars.

Bolaget har kommunicerat nya mål, vilket innebär en nettoomsättning år 2022 om 100 miljoner kronor. Analysguiden bedömer målet som högst rimligt givet bolagets erbjudande och de pågående diskussionerna.

"Givet utfallet för 2019 har vi justerat våra prognoser. I basscenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 149,10 (159) kronor för de kommande 6 till 12 månaderna i ett basscenario, antaget en fulltecknad emission. Det överstiger emissionskursen om 110 kronor per nyemitterad aktie", skriver Analysguiden.