Ecorub konverterar ytterligare aktier i enlighet med finansieringsavtal

Tuesday, June 30, 2020 12:56 PM
Miljöteknikbolaget Ecorub meddelar att European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med finansieringsavtalet från oktober 2018, har begärt en femte konvertering från andra tranchen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konverteringen avser ytterligare sju notes i andra tranchen, värda sammanlagt 700 000 kronor. Priset på de konverterade aktierna är 0,11 kronor, vilket betyder en nyemission av 6 363 636 nya B-aktier. Utspädningen från detta blir 4,18 procent.

Det nya totala antalet aktier i Ecorub uppgår efteråt till 158 740 024 aktier.