GM Korea når avtal med fackförbund

Thursday, July 22, 2021 12:50 PM
Amerikanska fordonstillverkaren General Motors sydkoreanska division GM Korea har nu nått ett preliminärt avtal med det lokala facket efter en partiell strejk för att få högre lön. Det rapporterar Korea Herald.

Avtalet måste dock fortfarande godkännas genom en omröstning hos unionen.

Arbetarna eftersträvade en månatlig lönehöjning om 99 000 won, att jämföra med det föreslagna avtalet om 30 000 won. Den efterfrågade lönehöjningen är lika med 750 svenska kronor medan den föreslagna är ungefär en tredjedel av det.

Engångsbonusen om 10 miljoner won, motsvarande 7 600 kronor, reducerades också till 4,5 miljoner won.