H&Ms omsättning som väntat under första kvartalet (uppdatering)

Monday, March 16, 2020 7:04 AM
(uppdatering avser från stycke tre)

Klädjätten H&M redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet.

Omsättningen steg 7,7 procent till 54 948 miljoner kronor (51 015). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 54 837.

Försäljningen har under den andra halvan påverkats negativt av coronaviruset, och då främst i Kina. Under kvartalet som helhet minskade omsättningen i Kina med 24 procent. Början av kvartalet var dock bra före utbrottet av viruset.

H&M uppger nu att försäljningen gradvis börjat att återhämta sig i Kina.

Exkluderat för Kina, Hongkong, Singapore, Macau, Japan och Taiwan ökade H&M-gruppens försäljning under kvartalet med 7 procent i lokala valutor.

Framöver påverkas dock försäljningen i Europa där myndighetsbeslut gjort att ett stort antal länder har stängt ned handeln.

H&M uppger att man kommer att presentera mer information i samband med kvartalsrapporten den 3 april.

H&M, MkrQ1-2019/2020KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2018/2019Förändring
Nettoomsättning54 94854 8370,2%51 0157,7%
Konsensusdata från Factset