Vostok Emerging Finance rapporterar ett minskat substansvärde i fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 7:15 AM
Vostok Emerging Finance vände till vinst i fjärde kvartalet medan substansvärdet sjönk.

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner dollar (-3,8).

Resultatet efter skatt blev 0,77 miljoner dollar (-3,89).

Resultat per aktie hamnade på 0,07 dollar (-0,01).

Substansvärdet per aktie var 3,55 kronor den 31 december 2019, ned från 3,78 kronor från föregående kvartal men upp från 2,78 kronor för ett år sedan.

Vostok Emerging Finance, MUSDQ4-2019Q4-2018
Rörelseresultat0,6-3,8
Nettoresultat0,77-3,89
Resultat per aktie, USD0,07-0,01