Robeco Global Consumer Trends utvecklades positivt i oktober - Spotify starkaste aktien

Monday, November 25, 2019 10:41 AM
Robeco Global Consumer Trends D EUR steg 0,1 procent i oktober med positivt bidrag från Spotify. Fonden har överpresterat index hittills i år och är upp 30,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Spotify steg 26 procent under månaden efter att bolaget rapporterade intäkter samt en prenumerationstillväxt som slog analytikernas förväntningar. Det signalerades även ett ökande intresse av Spotifys utbud av podcasts.

Lyxbolagen LVMH, Kering och Moncler bidrog också med positiv utveckling till följd av att de kinesiska lyxkonsumenterna fortsatt varit hög, trots de pågående oroligheterna i Hong Kong.

Negativt bidrag erhölls från de mer defensiva bolagen Danone, Estee Lauder och Starbucks.

Under månaden sålde fonden resterande delar av sin position i Sands China och återinvesterade kapitalet i Danone som man anser har en god positionering inför framtiden. Med sitt ledigt kassaflöde fortsatte fonden öka innehaven i bland annat Apple, Novozymes och Starbucks.

De största innehaven var per utgången av månaden Mastercard, Visa och Microsoft med portföljvikterna 3,4, 3,3 respektive 3 procent.