Camurus avser genomföra riktad nyemission på 300 miljoner kronor

Thursday, December 5, 2019 4:34 PM
Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus avser genomföra en riktad nyemission på högst 300 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank, DNB Markets och Jefferies International som ansvariga för nyemissionen. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuildingsförfarande.

Bookbuilding kommer inledas omedelbart efter detta meddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm i morgon bitti.

Syftet med nyemissionen är att finansiera fas III-studier för CAM2029 inom neuroendokrina tumörer, förhandsgodkännande och marknadsförberedande aktiviteter för CAM2038 för behandling av kronisk smärta i EU och Australien samt bolagets löpande utvecklingsarbete.