Underskottet i mexikanska handelsbalansen blev mindre än väntat i januari

Friday, February 28, 2020 2:14 PM
Underskottet i mexikanska handelsbalansen blev mindre än väntat i januari. Underskottet uppgick till 2 415,8 miljoner dollar, att jämföra med i december då överskottet var 3 068 miljoner dollar. Analytikerkåren väntade ett underskott på -3 300 miljoner dollar.

Mexiko, MUSDjanuari, 2020Konsensusdecember, 2019
Handelsbalans-2 415,8-3 3003 068,3
Konsensusdata från Bloomberg