Amerikanska naturgaslager steg med 103 miljarder kubikfot i förra veckan, konsensus +94

Thursday, September 22, 2022 2:30 PM
Amerikanska naturgaslager steg med 103 miljarder kubikfot i förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 94 miljarder kubikfot.

Föregående veckans siffra var 77.

USAv37Konsensusv36
Naturgaslager förändring, BCF1039477
Konsensusdata från Bloomberg