Producentpriserna i Irland ökade i årstakt i augusti

Friday, September 23, 2022 10:04 AM
Producentpriserna i Irland ökade i årstakt i augusti.

På årsbasis steg producentpriserna 4,7 procent (+6,2).

Irland, %augusti, 2022juli, 2022
Producentpriser, YY4,76,2