SBB genomför förtidsinlösen av en obligation

Friday, October 16, 2020 2:14 PM
Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, kommer genomföra en förtidsinlösen av en
utestående senior icke säkerställd obligation. Bolaget har idag meddelat innehavarna att obligationen i sin helhet kommer att lösas in den 18 november, i enlighet med obligationsvillkoren .Förtidsinlösen av obligationen kommer delvis finansieras genom emission av ett nytt marknadslån under bolagets Euro Medium Term Note Program.