Bombardier ser positivt kassaflöde 2020 efter Airbus-affär

Thursday, February 13, 2020 1:05 PM
Kanadensiska flyg- och tågtillverkaren Bombardier förväntar sig ett positivt kassaflöde för 2020. Detta sedan bolaget gått med på att sälja sin resterande andel i det kommersiella flygprogrammet till Airbus, rapporterar Reuters.

Affären stärker Bombardiers kassa med cirka 600 miljoner dollar och medför att bolaget inte heller behöver göra framtida investeringar på cirka 700 miljoner dollar.

Bombardiers kassaflöde var negativt med 1,20 miljarder dollar förra året.

Bolaget redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 1,70 miljarder dollar jämfört med en vinst på 342 miljoner dollar året innan. Avgifter för vissa tågkontrakt i Europa påverkade delvis resultatet.

För 2020 räknar bolaget med att den organiska försäljningen ökar med dubbla procenttal till över 15 miljarder dollar. Den justerade ebitda-marginalen spås komma in på 7,5 procent och den justerade ebit-marginalen på 3,5 procent.

Justerad ebitda-marginal var 5,7 procent under 2019, och justerad ebit-marginal var 3,0 procent.

Intäkterna föll med tre procent till 15,8 miljarder dollar 2019.