USAs ISM-inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade mer än väntat i juli

Wednesday, August 4, 2021 2:00 PM
USAs inköpschefsindex, ISM, för tjänstesektorn ökade mer än väntat i juli.

Indexet förbättrades till 64,1 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 60,5.

Föregående månads utfall var 60,1.

Statistiken presenteras av amerikanska Institute for Supply Management (ISM). En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

USAjuli, 2021Konsensusjuni, 2021
ISM inköpschefsindex tjänstesektorn64,160,560,1
Konsensusdata från Bloomberg