Irras kallar till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Friday, February 14, 2020 8:13 AM
Aktieägarna i medicinteknikbolaget Irras kallas till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från extra stämman att besluta om en nyemisison med företrädesrätt för aktieägarna på högst 250 miljoner kronor. Syftet med bemyndigandet är för att styrelsen ska kunna besluta om företrädesemission för att finansiera bolagets löpande verksamhet.