Isofol Medicals fas 3-studie Agent går som planerat - vd

Wednesday, March 4, 2020 4:01 PM
Isofol Medicals vd Ulf Jungnelius presenterade bolaget vid Life Science-dagen i Göteborg på onsdagen.

Isofol Medical är ett bioteknikbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin, en ny ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer. Bolaget utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom, bencancer.

- Vi har tagit in över 230 patienter i Agent-studien, säger Ulf Jungnelius och tillägger att bolaget har en god takt i inrullningen av patienter.

- Studien tuffar på som den ska, sammanfattar Ulf Jungnelius.

Den globala fas 3-studien Agent är planerad att ha 440 patienter. Studien genomförs på fler 80 kliniker i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Randomiseringen av de 330 patienter som behövs för interimanalysen förväntas uppnås i slutet av det andra kvartalet 2020.

Nästa viktiga milstolpe är interimanalysen som förväntas ske under det fjärde kvartalet 2020. Interimanalysen kommer att påbörjas efter att klinisk data har mottagits från den sista av de 330 behandlade patienterna.

Isofol Medical siktar på arfolitixorin kan nå marknaden 2023.

Läkemedelsmarknaden för behandling av kolorektalcancer bedöms vara värd 8,5 miljarder dollar i dagsläget och växa i storlek till minst 11 miljarder dollar år 2025.

- Det blir en miljard dollar bara för första linjens kolorektalcancer, säger Ulf Jungnelius om vad bolagets potentiellt adresserbara marknad är värd. '

Isofol Medical hade likvida medel på 127 miljoner kronor vid årsskiftet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var minus 60,8 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2019.