Saabs vd Micael Johansson föreslås som nyval till styrelsen

Friday, February 21, 2020 9:55 AM
Aktieägarna i försvarsbolaget Saab kallas till årsstämma onsdagen den 1 april i Stockholm.
Styrelsen föreslår en utdelning på 4,70 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyval av Micael Johansson som styrelseledamot. Micael Johanson är sedan i oktober i fjol vd för Saab. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2021
Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.