Hufvudstadens styrelse föreslås till omval

Thursday, February 13, 2020 12:35 PM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Hufvudstaden kallas till årsstämma torsdagen den 18 mars i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 3,90 kronor per aktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseldamöterna Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Lundberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att förvärv och överlåta egna aktier, mootsvarande högst tio procent av aktierna i bolaget.