Havsfrun rapporterar ett ökande rörelseresultat under fjärde kvartalet

Wednesday, February 19, 2020 1:37 PM
Investmentbolaget Havsfrun redovisar en vändning till vinst i det fjärde kvartalet. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,50 kronor.

Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (-11,5).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (-11,3).

Resultatet efter skatt blev 1,6 miljoner kronor (-11,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,14 kronor (-0,94).

Havsfrun föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,50).

Substansvärdet uppgår, som tidigare har meddelats, till 15,70 kronor per aktie per 31 januari.

Havsfrun, MkrQ4-2019Q4-2018
Rörelseresultat1,7-11,5
Resultat före skatt1,6-11,3
Nettoresultat1,6-11,3
Resultat per aktie, kronor0,14-0,94
Utdelning per aktie, kronor1,501,50