Delphi fonder byter förvaltare i fem av sex fonder

Thursday, November 21, 2019 2:50 PM
Delphi fonder byter fondförvaltare i alla utom en fond, endast Delphi Global Valutasikret nämns inte i förvaltarbytena. Däremot berör samtliga tre fonder som marknadsförs i Sverige; Global, Europe och Nordic.

Bytena har sin grund i att Stig Tønder har beslutat sig för att lämna fondbolaget, efter 25 år i bolaget. Att en förvaltare lämnar bolaget helt har enligt fondbolaget bara hänt två gånger tidigare.

Portföljansvaret för de olika fonderna flyttas över under perioden fram till 1 januari 2020.

"Förändringarna rubbar inte Delphis förvaltningskoncept. Fonderna ska fortsatt förvaltas utifrån Delphi-metoden, som omfattar både trendanalys och fundamental analys. Även om konceptet förblir detsamma finns det ett kontinuerligt behov av att utveckla hur vi för ut konceptet i förvaltningen", skriver fonden i ett pressmeddelande.

FonderTidigare förvaltareNy förvaltare
GlobalStig TønderTian Tollefsen
EuropeEspen K. FurnesHåkon H. Sætre
NordicHåkon H. SætreAndreas Berdal Lorentzen
NorgeTian TollefsenEspen K. Furnes
KombinasjonHåkon H. Sætre / Tian TollefsenAndreas Berdal Lorentzen / Espen K. Furnes
De två sista marknadsförs inte utanför Norge.

Relaterade Artiklar

Dela