Zordix tecknar avtal om förvärv av spelstudion Invictus Games

Monday, March 2, 2020 7:10 AM
Spelutvecklingsbolaget Zordix har tecknat avtal om förvärv av den ungerska spelstudion Invictus Games. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 100 000 dollar, motsvarande 970 000 kronor samt en nyemission av 692 354 B-aktier i Zordix till ett värde av 600 000 dollar, motsvarande 5,8 miljoner kronor. Dessa aktier är föremål för så kallad lock-up under två år. Därtill finns också en möjlighet till tre tilläggsköpeskillingar för grundarna givet att de uppnår vissa fördefinierade mål.

Del ett består av en ytterligare betalning av 500 000 dollar, motsvarande 4,9 miljoner kronor i aktier eller kontanter vilket avgörs diskretionärt av Zordix givet att bolaget upprätthåller som minst ett visst antal anställda ett år efter signering.

Del två består av en royalty-utbetalning enligt förutbestämda finansiella mål på ett större oannonserat projekt. Del tre består av en ytterligare royalty-utbetalning enligt förutbestämda finansiella mål på ett annat större oannonserat projekt.

Invictus Games grundades år 2000 av Tamas Kozak och Akos Divianszky. Bolaget har arbetat på över 50 olika publicerade titlar de senaste 20 åren och består för närvarande av ett team om 25 personer.

Med förvärvet följer rättigheter till titlar som Give It Up, Level-R/Project Torque, Froggy Jump,
Dustoff Heli Rescue och 4x4 Jam/Truck Jam.

Invictus hade en omsättning för de elva första månaderna 2019 på 7 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 1 miljon kronor. Bolaget har en kassa på 0,5 miljoner kronor och saknar räntebärande skulder.

- Vi är stolta och glada att välkomna Invictus till den växande Zordix-familjen. Företaget är ett viktigt tillskott i vår förvärvsdrivna tillväxt som i ett slag innebär en så gott som fördubblad produktionskapacitet, ytterligare ett 50-tal släppta titlar i vår gemensamma portfölj och flera nya titlar på väg ut. Jag är väldigt imponerad av Invictus ledning som lyckats driva bolaget affärsmässigt med vinst i alla sina år. Detta genom att löpande kreativt utveckla och leverera ett högt antal egna nya titlar under egna varumärken och dessutom med stor framgång på den spännande växande marknaden i Kina. Att de sitter i en egen byggnad med plats att rymma upp till ett 40-tal anställda är en stor fördel i den expansionsfas Zordix befinner sig i, kommenterar vd Matti Larsson.

- Vi är väldigt nöjda att bli en del av den växande Zordix-familjen. Vi bidrar med ett erfaret utvecklingsteam och kommer att fortsätta göra nya affärer där vi tillsammans bygger upp Invictus och hela gruppen till nästa nivå. Det är med stor entusiasm vi ser fram emot att utöka teamet och förutom mobilspel ta oss an utvecklingen av fler nya titlar för konsoler och PC, säger Invictus Games vd Tamas Kozak.