Quiapeg Pharmaceuticals har fått positiva resultat från preklinisk studie med QPG-1029

Tuesday, February 11, 2020 10:32 AM
Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals presenterar idag positiva resultat från en preklinisk studie i forskningsprojektet QPG-1029, för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

Resultaten från den prekliniska studien visar för första gången att QPG-1029 kan tas upp i blodcirkulationen efter subkutan injektion (under huden) och att läkemedlet liraglutid frisätts i blodplasma efter både intravenös (i blodet) och subkutan administrering. Halveringstiden av liraglutid i plasma beskrivs också vara signifikant förlängd efter administrering av QPG-1029 jämfört med direkt administrering av liraglutid.

"Med dessa positiva resultat som grund blir det mycket intressant att utvärdera effekten av QPG-1029 på aptit och vikt i vår proof-of-concept studie", säger operativa chefen Cecilia Kemi i ett pressmeddelande.

Med resultaten i ryggen innebär det att Quiapeg fortsätter utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter proof-of-concept studien, som ska utvärdera behandlingseffekten, kommer farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska programmet kan starta.