Alm Equity byter redovisningsprinciper

Monday, February 24, 2020 7:07 AM
Bostadsutvecklaren Alm Equity hakar på Peab och följer nu en rekommendation från Finansinspektionen rörande konsolidering av bostadsrättsföreningar. Företaget ändrar sin redovisning kopplat till bostadsrättsföreningar och delägda förvaltningsbolag.

Från och med det fjärde kvartalet i fjol redovisar Alm Equity intäkter från bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter vid färdigställande och under projekttiden konsolideras dessa.

”Då vår affär mot att producera flerbostadshus för egen förvaltning vuxit sig så pass stor så gör detta att det blir lättare att få en rättvisande bild av bolaget med de nya redovisningsprinciperna – att även andra större branschkollegor valt att ändra redovisningsprinciper gör att det blir en mer homogen standard i marknaden. Vi kommer framgent även att i vår segmentsredovisning tillhandahålla information som speglar värdeskapandet över tid i respektive affärsområde”, säger Alm Equitys vd Joakim Alm.