Endomines får tilläggsstöd till företrädesemissionen av stortecknare

Tuesday, January 19, 2021 4:42 PM
Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines får tilläggsstöd till sin företrädesemission av Kyösti Kakkonen samt närstående till honom som åtar sig att teckna aktier för ytterligare tio miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Därmed har denna skara sammanlagt åtagit att teckna 14 913 864 aktier för cirka 37 miljoner kronor, motsvarande 13 procent av företrädesemissionen vid fullteckning.