Karo Pharma ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Wednesday, February 19, 2020 7:10 AM
Specialty pharmabolaget Karo Pharma redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen steg 40,1 procent till 649,3 miljoner kronor (463,3).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 151,4 miljoner kronor (165,4), med en ebitda-marginal, ex eo på 23,3 procent (35,7).

Rörelseresultatet blev 8,2 miljoner kronor (68,1), med en rörelsemarginal på 1,3 procent (14,7).

Resultatet före skatt var -28,9 miljoner kronor (46,4).

Resultatet efter skatt blev -23,1 miljoner kronor (27,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,17).

Karo Pharma föreslår ingen utdelning.

Likvida medel uppgick till 248,8 miljoner kronor (398,6).

Karo Pharma, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning649,3463,340,1%
EBITDA, justerat151,4165,4-8,5%
EBITDA-marginal, justerad23,3%35,7%
Rörelseresultat8,268,1-88,0%
Rörelsemarginal1,3%14,7%
Resultat före skatt-28,946,4
Nettoresultat-23,127,5
Resultat per aktie, kronor-0,110,17
Likvida medel248,8398,6
Utdelning per aktie, kronor0