Parvest Smart Food EUR minskade 3,2 procent i januari - liten exponering mot IT bidragande faktor

Thursday, February 27, 2020 9:36 AM
Fonden Parvest Smart Food EUR minskade 3,2 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Jämfört med index har fonden ett större innehav mot materialsektorn vilket sjönk. Fonden har en mindre exponering mot IT vilket har gått bra i januari.

Den globala marknaden sjönk under den första månaden 2020. Coronoaviruset påverkar främst Kina och deras industri då många produktioner står stilla. USA var den marknad som gick bäst samt tillväxtmarknad. Defensiva sektorer genererade avkastning medan det gick sämre för
industrin, uppger förvaltaren.

Bolag som Corbion, Jeronimo Martins och Brambles är de bolag som gått bra den senaste månaden. Coribon sista kvartalsrapport 2019 rapporterade bättre än förväntat.

Bidragande bolag till de sjunkande utvecklingen var bland annat Sprouts Farmers Market, Lenzing och Westrock.

Fonden har inte köpt eller sålt något innehav.

Förvaltaren kommenterar hur handelskonflikterna har påverkat.

"Handelskonflikter har påverkat priset på spannmål vilket lett till stor osäkerhet för de amerikanska bönderna. Nu när de närmar sig en lösning har priserna börjat sjunka. Det stödprogram som sattes in för att stötta bönder har och gett en positiv effekt för de amerikanska bönderna."

Den kinesiska köttproduktionen har drabbats av den afrikanska svinpesten. Förvaltaren menar att detta inom en kortare period kan leda till brist på kött i landet samt en större efterfrågan från den globala marknaden.

Politiker strävar mot att minska plastkonsumtion, samt att minska sockerintaget. Konsumenter efterfrågar allt mer hälsosam mat samt en större transparens kring deras mat. Detta sägs vara gynnsamt för fonden.

Förvaltarna av fonden ser det som en möjlighet att dra nytta av de tillfälliga störningarna och fortsätta fokusera långsiktigt.