Spectracure rapporterar en förlust på 3,7 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Tuesday, February 25, 2020 11:15 AM
Forskningsbolaget Spectracure rapporterar en ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Övriga rörelseintäkter var 1,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,7 miljoner kronor (-3,2). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,04).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -3,4 miljoner kronor (-3,8) i fjärde kvartalet. Likvida medel var på 54,2 miljoner kronor (45,0) vid årsskiftet.

- Vi har infriat våra affärsmässiga mål under perioden. Under fjärde kvartalet godkände Nasdaq vår ansökan om att flytta upp aktiehandeln till First North Premier. Den framgångsrika emissionen som genomfördes i november gav Bolaget ett kapital på 36,8 miljoner kronor Emissionslikviden säkerställer därmed den fortsatta kliniska studien, vars resultat vi ser fram emot, kommenterar vd Masoud Khayyami i bokslutskommunikén.

Spectracure, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-3,7-3,2
Resultat före skatt-3,7-3,2
Nettoresultat-3,7-3,2
Resultat per aktie, kronor-0,04-0,04