Qlosr förvärvar Malmöbolag

Friday, June 11, 2021 8:17 AM
Qlosr Group kommer att förvärva Malmöbaserade IT-bolaget Vibration och därmed addera drygt 5,2 miljoner kronor i försäljning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen kommer att erläggas dels i kontanter och dels via nyemitterade aktier till teckningskursen 0,06 kronor per aktie vid tillträdet. Tillträdet förväntas ske den 1 juli.

”Förvärvet är kritiskt för att Qlosr Group ska kunna bearbeta skånemarkaden på ett effektivt vis då intresset för bolagets prenumerationstjänster är stort”, heter det.