Alligator Bioscience redovisar inga intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 7:09 AM
Bioteknikbolaget Alligator Bioscience redovisar inga intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till noll miljoner kronor (25,6).

Rörelseresultatet blev -59,3 miljoner kronor (-30,0).

Resultatet före och efter skatt var -59,8 miljoner kronor (-30,6). Resultat per aktie hamnade på -0,84 kronor (-0,43).

Likvida medel inklusive värdepapper var 249,9 miljoner kronor (436,4) vid årsskiftet. Kassaflödet var -41,5 miljoner kronor (-41,8) I fjärde kvartalet.

- 2019 var året då Alligator på bred front gick in i klinisk fas. Vid ingången av året hade vi ett kliniskt projekt och vid årets slut hade antalet vuxit till fyra, kommenterar vd Per Norlén i bokslutskommunikén.

Alligator Bioscience, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning025,6
Rörelseresultat-59,3-30,0
Resultat före skatt-59,8-30,6
Nettoresultat-59,8-30,6
Resultat per aktie, kronor-0,84-0,43