Blackrock sätter hållbarhet i fokus vid investeringar - Larry Fink

Tuesday, January 14, 2020 10:16 AM
Hållbarhet kommer att spela en central roll när kapitaljätten Blackrock framöver vidtar investeringar. Det skriver vd Larry Fink i sitt årliga brev till företagschefer som New York Times fått ta del av.

Enligt Fink innebär den nya policyn att Blackrock ska göra exit på vissa innehav med ”hög ”hållbarhetsrelaterad risk”, så som kolproducenter.

Vidare tänker Blackrock lansera nya fonder som helt ska undvika fossil-relaterade aktier, liksom rösta emot företagsledningar som inte närmar sig Parisavtalets överenskommelser.

Finks årliga brev är av stort intresse med tendens att påverka diskussionerna inom styrelser världen över. Ett av de mer uppmärksammade breven kom för två år sedan när Fink fastslog att företagen måste betjäna ett större syfte än att bara jaga vinst.