Raysearch etableringar lokalt dotterbolag för Australien och Nya Zeeland

Tuesday, May 4, 2021 2:39 PM
Medicinteknikbolaget Raysearch etablerar ett helägt dotterbolag i Australien för att ge service till den australiensiska och nyzeeländska marknaden. Dotterbolaget Raysearch Australia and New Zealand kommer att arbeta med direktförsäljning och service till kunder i regionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom att etablera en stark lokal närvaro kan Raysearch bättre möta kundernas behov i Australasien, där det finns en stabil och växande marknad för avancerad onkologisk mjukvara.

Det nya dotterbolaget kommer att ledas av Meshan Naidu som tidigare arbetade på Raysearchs huvudkontor i Sverige som Global Service IT Manager.