Josab redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 4:40 PM
Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet jämfört 2019 med samma period året innan.

Nettoomsättningen sjönk 20,0 procent till 0,4 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -12,0 miljoner kronor (-5,9).

Resultatet före skatt var -12,3 miljoner kronor (-7,3).

Resultatet efter skatt blev -12,0 miljoner kronor (-6,7). Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,10).

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation och bedömer bolagets kapital och likviditetsbehov. Styrelsen överväger olika alternativ till att säkerställa finansieringen de kommande tolv månaderna. Beroende på projektens utveckling samt utfallen av befintliga finansieringsförslag, kan det inte uteslutas att bolaget, för att fortsätta verksamheten, kan behöva ta in extern finansiering för att säkerställa bolagets fortsatta drift

Styrelsen är positiv till framtiden och att bolaget, med pågående och kommande projekt, skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande år och att verksamheten därmed blir kassaflödespositiv, skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Josab, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,40,5-20,0%
Rörelseresultat-12,0-5,9
Resultat före skatt-12,3-7,3
Nettoresultat-12,0-6,7
Resultat per aktie, kronor-0,16-0,10