Apple största aktieinnehav i SPP Generation 60-tal - steg 1,57 procent i januari

Tuesday, February 23, 2021 3:58 PM
Fonden SPP Generation 60-tal steg 1,57 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

"Även om presidentinstallationen och stormningen av kongressen stod i centrum under januari kommer det faktum att demokraterna fick majoritet i senaten efter omvalet att få större ekonomiska konsekvenser. Det gäller i synnerhet frågor som finanspolitikens omfattning samt möjligheterna att driva igenom finanspolitiska beslut", kommenterar förvaltaren.

Vidare skriver Chen att administrationen redan har föreslagit ett nytt stödpaket som motsvarar 9 procent av landets BNP, hela paketet förväntas dock inte att bli godkänt.

Den region där fonden hade mest allokerat kapital var Nordamerika med en portföljvikt på 42,4 procent. Även Sverige och resterande Västeuropa utgjorde betydande delar av portföljen med 26,8 respektive 15,3 procent.

De tre största aktieinnehaven var i bolagen Apple, Atlas Copco och Ericsson med portföljvikterna 2,4, 2,1 respektive 1,9 procent.

Branschfördelningen var relativt jämn där industri och teknik var det sektorer med störst exponering, portföljvikterna låg på 19,9 respektive 17,4 procent inför februari.

SPP Generation 60-tal, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,57
Index MM, förändring i procent1,31