Consilium har återköpt ytterligare hybridobligationer

Friday, November 20, 2020 3:44 PM
Marinelektronikbolaget Consilium har återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 10 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare har Consilium återköpt 13,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden.

Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 37 miljoner kronor, motsvarande 18,5 procent av den totalt emitterade volymen.

Återköpen har möjliggjorts av Consiliums starka kassaposition och syftet är att förbättra bolagets räntenetto. Det genomsnittliga återköpspriset för hybridobligationerna motsvarar 101,060 procent av det nominella beloppet. Under förutsättning av en generell tillgång i marknaden avser Consilium att fortsätta med ytterligare återköp, skriver bolaget.