Riksbanken har beredskap att agera mot coronaviruset, sänkt ränta inte viktigaste åtgärden i nuläget

Tuesday, March 10, 2020 8:25 AM
Riksbanken bedömer att coronaviruset oundvikligen kommer att medföra negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Men centralbanken har beredskap att agera, meddelade Riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman under årets första utfrågning om penningpolitik i finansutskottet.

Enligt Ingves finns det olika sett hur Riksbanken kan välja att agera mot viruset. För närvarande är den stora osäkerheten likviditeten och att den inte flödar dit den behövs som mest, uppgavs det.

”Vår bedömning just nu är att upprätthållandet av likviditetsförsörjningen är det centrala. Det kan handla om mer generösa villkor för lån till banker och/eller direkta köp av värdepapper. Riksbankens tidigare statspappersköp har lett till att det finns gott om likviditet i systemet. I detta osäkra läge är det viktigt att det förblir så. Direktionens bedömning är därför att Riksbankens balansräkning åtminstone inte bör minska det närmaste året. En lägre ränta ser vi i dagsläget inte som den viktigaste åtgärden”, säger Ingves.

Anna Breman sade att omständigheterna avgör vilka verktyg Riksbanken väljer att ta till förfogande.

”Jag känner mig trygg med att Riksbanken kan agera för att stabilisera svensk ekonomi om en kris hotar. Riksbankens verktygslåda kan användas fullt ut. Vilken typ av åtgärder som behövs är dock situationsberoende. Det är viktigt att åtgärder sätts in där de har störst effekt. Möjligheterna att motverka en nedgång i svensk ekonomi förbättras också när flera politikområden bidrar”, sade hon.