Stockwik ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 14, 2020 7:10 AM
Investmentbolaget Stockwik redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen steg 267,4 procent till 124,9 miljoner kronor (34).

Ebitda-resultat blev 5,2 miljoner kronor (0,9), med en ebitda-marginal på 4,2 procent (2,6).

Rörelseresultatet blev 9,3 miljoner kronor (-0,3), med en rörelsemarginal på 7,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,32 kronor (-0,37).

Stockwik föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Vd David Andreasson kommenterar.

" Investeringsverksamheten i moderbolaget kan beskrivas som kontracyklisk då förutsättningarna i en svagare konjunktur förbättras. Ett lågt ränteläge gör att finansieringskostnaderna kan sänkas. Konkurrensen om investeringsobjekten minskar och priser/multiplar faller. Vår analys och företagsbesiktning förenklas då vi lättare ser vilka företag som verkligen är konjunkturokänsliga. För Stockwik Förvaltnings del fortlöper arbetet med att söka efter nya företag att investera i."

Stockwik, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning124,934267,4%
EBITDA5,20,9477,8%
EBITDA-marginal4,2%2,6%
Rörelseresultat9,3-0,3
Rörelsemarginal7,4%
Nettoresultat1,4-1,3
Resultat per aktie, kronor0,32-0,37
Utdelning per aktie, kronor00